Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Een assessment voor uw organisatie of team geeft een diepgaand inzicht in uw organisatie of team aan de hand van individuele interviews. Samen met u stellen we de vragen op die als leidraad dienen voor onze vertrouwelijke gesprekken. Vervolgens ondervragen we de deelnemers kritisch met betrekking tot eventuele aandachtspunten in de organisatie en het leiderschap. In een samenvattend verslag worden uiteindelijk de sterke en zwakke punten aangegeven, plus een lijst van aanbevelingen. De organisatorische assessment helpt u een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande sterke punten en aandachtsgebieden, maar ook bij het versterken van het vertrouwen van de deelnemers in het programma. Zo stellen we een nauwkeurig, up-to-date en realistisch beeld vast dat kan dienen om de opleiding te verbeteren en het succes daarvan te meten.